Cá lóc (Barkidae)

Cá lóc là một gia đình có hai chi (Châu Á: Channa, Châu Phi: Parachanna) bao gồm 30 loài cá nước ngọt có giá trị khoa học.

Cá săn mồi được phân biệt bởi một vây lưng dài, đầu nhỏ với vảy đầu lớn trên đỉnh, miệng và răng lớn.

Cá lóc đang thúc đẩy lo ngại rằng nó có thể trở thành một loài xâm lấn và gây thiệt hại sinh thái.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Barkidae “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 17, 2020

Những câu chuyện liên quan