Cá hồi Đại Tây Dương

Cá hồi Đại Tây Dương là một loài cá thuộc họ Salmonidae được tìm thấy ở phía bắc Đại Tây Dương và trong các dòng sông chảy vào Đại Tây Dương.

Cá hồi Đại Tây Dương theo mô hình di cư của cá “anadromous”.

Thoát khỏi các trang trại cá hồi thương mại ở phía bắc Thái Bình Dương đã đưa cá hồi Đại Tây Dương vào phạm vi của các loài Thái Bình Dương.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cá hồi Đại Tây Dương ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 17, 2020

Những câu chuyện liên quan