Cá hồi

Cá hồi là tên gọi chung của một số loài cá thuộc họ Salmonidae.

Một số loài cá khác trong gia đình được gọi là cá hồi.

Cá hồi sống ở cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như Hồ Lớn và các hồ bị khóa trên đất liền khác.

Thông thường, cá hồi là cá thể: chúng được sinh ra ở nước ngọt, di cư ra đại dương, sau đó quay trở lại nước ngọt để sinh sản.

Mức độ dân số cá hồi là mối quan tâm ở Đại Tây Dương và ở một số khu vực của Thái Bình Dương nhưng ở miền bắc British Columbia và Alaska vẫn còn rất nhiều.

Nhiều nguồn cá hồi hoang dã đã chứng kiến ​​sự sụt giảm rõ rệt trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là các quần thể phía bắc Đại Tây Dương sinh sản ở vùng biển Tây Âu và cá hồi hoang dã của hệ thống sông Snake ở Tây Bắc Hoa Kỳ.

Nuôi cá hồi là đóng góp kinh tế chính cho sản xuất cá vây nuôi trên thế giới, đại diện cho hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Salmon ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 24, 2020

Những câu chuyện liên quan