Bức xạ ion hóa

Bức xạ ion hóa là một loại bức xạ hạt trong đó một hạt riêng lẻ (ví dụ, hạt nhân photon, electron hoặc helium) mang đủ năng lượng để ion hóa nguyên tử hoặc phân tử (nghĩa là loại bỏ hoàn toàn electron khỏi quỹ đạo của nó).

Nếu các hạt riêng lẻ không mang theo lượng năng lượng này, về cơ bản, thậm chí không thể có một lũ lớn các hạt gây ra sự ion hóa.

Những ion hóa này, nếu đủ xảy ra, có thể rất phá hủy mô sống.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bức xạ ion hóa ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 19, 2020

Những câu chuyện liên quan