BRCA2

BRCA2 là một gen người có liên quan đến việc sửa chữa tổn thương nhiễm sắc thể và thuộc về một nhóm gen được gọi là gen ức chế khối u.

Các gen ức chế khối u điều chỉnh chu kỳ phân chia tế bào bằng cách giữ cho các tế bào phát triển và phân chia quá nhanh hoặc theo cách không kiểm soát được.

Mặc dù cấu trúc của gen BRCA1 và BRCA2 rất khác nhau, chức năng của chúng có vẻ giống nhau.

Các protein được tạo ra bởi cả hai gen là rất cần thiết để sửa chữa DNA bị hỏng.

Protein BRCA2 liên kết và điều chỉnh protein được tạo ra bởi gen RAD51 để khắc phục sự phá vỡ DNA.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” BRCA2 ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 06, 2020

Những câu chuyện liên quan