Brachiosaurus

Brachiosaurus là một con khủng long nổi tiếng sống trong thời kỳ kỷ Jura.

Một trong những loài khủng long lớn nhất từng đi trên trái đất, nó đã trở thành một loài động vật nổi tiếng đồng nghĩa với khủng long, và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Brachiosaurus ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan