Bông hoa

Một bông hoa, còn được gọi là hoa, là cấu trúc sinh sản được tìm thấy trong thực vật có hoa.

Cấu trúc hoa chứa các cơ quan sinh sản của cây và chức năng của nó là tạo ra hạt thông qua sinh sản.

Đối với thực vật bậc cao, hạt giống là thế hệ tiếp theo và đóng vai trò là phương tiện chính mà các cá thể của một loài được phân tán trên toàn cảnh.

Sau khi thụ tinh, các phần của hoa phát triển thành một quả chứa hạt.

Nhiều loài hoa trong tự nhiên đã tiến hóa để thu hút động vật thụ phấn cho hoa, sự chuyển động của tác nhân thụ phấn góp phần tạo cơ hội tái tổ hợp di truyền trong quần thể thực vật phân tán.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Hoa ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan