Bộ gen tính toán

Bộ gen tính toán là nghiên cứu giải mã sinh học từ trình tự bộ gen bằng phân tích tính toán bao gồm cả DNA và RNA.

Bộ gen tính toán bao gồm: phân tích trình tự sinh học, phân tích dữ liệu biểu hiện gen, phân tích phát sinh gen và các vấn đề phân tích và nhận dạng mẫu cụ thể hơn như tìm gen, tìm mô típ, dự đoán chức năng gen, hợp nhất thông tin trình tự và biểu hiện.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết “Bộ gen tính toán ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th9 20, 2020

Những câu chuyện liên quan