Bộ gen người

Bộ gen của con người là bộ gen của Homo sapiens.

Nó được tạo thành từ 23 cặp nhiễm sắc thể với tổng số khoảng 3 tỷ cặp cơ sở DNA.

Có 24 nhiễm sắc thể riêng biệt ở người: 22 nhiễm sắc thể tự động cộng với nhiễm sắc thể X và Y xác định giới tính.

Nhiễm sắc thể 1-22 được đánh số thứ tự theo thứ tự kích thước giảm dần.

Các tế bào soma thường có một bản sao nhiễm sắc thể 1-22 từ mỗi bố mẹ cộng với nhiễm sắc thể X từ mẹ và nhiễm sắc thể X hoặc Y từ bố, tổng cộng là 46.

Ước tính có khoảng 20.000-25.000 gen mã hóa protein ở người.

Ước tính số lượng gen người đã được sửa đổi nhiều lần so với dự đoán ban đầu từ 100.000 trở lên do chất lượng trình tự bộ gen và phương pháp tìm gen đã được cải thiện, và có thể tiếp tục giảm thêm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bộ gen người ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 18, 2020

Những câu chuyện liên quan