Biển bị acid hóa

Axit hóa đại dương là tên được đặt cho sự giảm độ pH liên tục của các đại dương trên trái đất, gây ra bởi sự hấp thụ carbon dioxide của con người từ khí quyển.

Từ năm 1751 đến năm 2004, độ pH của đại dương bề mặt được ước tính đã giảm từ khoảng 8,25 xuống còn 8,14.

Trong chu trình carbon tự nhiên, nồng độ carbon dioxide trong khí quyển (CO2) thể hiện sự cân bằng các dòng chảy giữa các đại dương, sinh quyển trên cạn và khí quyển.

Các hoạt động của con người như thay đổi sử dụng đất và đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đã dẫn đến một luồng CO2 mới vào khí quyển.

Một số trong số này vẫn tồn tại trong bầu khí quyển (nơi chịu trách nhiệm cho sự gia tăng nồng độ trong khí quyển), một số được cho là đã được thực vật trên mặt đất chiếm giữ, và một số đã bị các đại dương hấp thụ.

Mặc dù sự hấp thụ đại dương này sẽ giúp cải thiện các tác động khí hậu của khí thải CO2 do con người tạo ra, nhưng người ta tin rằng nó sẽ có hậu quả tiêu cực đối với các sinh vật vôi hóa đại dương.

Chúng sử dụng các đa hình canxit hoặc aragonit của canxi cacbonat để xây dựng các lớp phủ tế bào hoặc bộ xương.

Canxi trải dài chuỗi thức ăn từ tự dưỡng đến dị dưỡng và bao gồm các sinh vật như coccolithophores, san hô, foraminifera, echinoderms, động vật giáp xác và một số động vật thân mềm, đặc biệt là động vật thân mềm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Axit hóa đại dương ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 11, 2020

Những câu chuyện liên quan