Bệnh dịch hạch

Bệnh dịch hạch là biến thể được biết đến nhiều nhất của bệnh dịch hạch truyền nhiễm gây chết người, được gây ra bởi vi khuẩn enterobacteria Yersinia pestis.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bệnh dịch hạch “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Miễn phí GNU .
Th5 04, 2020

Những câu chuyện liên quan