Bề mặt chảy

Dòng chảy bề mặt là nước, từ mưa, tuyết, hoặc các nguồn khác, chảy trên bề mặt đất, và là thành phần chính của chu trình nước.

Dòng chảy xảy ra trên các bề mặt trước khi đến kênh cũng được gọi là dòng chảy trên đất liền.

Một vùng đất tạo ra dòng chảy đến một điểm chung được gọi là đầu nguồn.

Khi dòng chảy chảy dọc theo mặt đất, nó có thể nhặt các chất gây ô nhiễm đất như dầu mỏ, thuốc trừ sâu hoặc phân bón trở thành chất thải hoặc dòng chảy trên đất liền.

Đô thị hóa làm tăng dòng chảy bề mặt, bằng cách tạo ra các bề mặt không thấm nước hơn như mặt đường và các tòa nhà không cho phép sự thẩm thấu của nước chảy qua đất đến tầng ngậm nước.

Thay vào đó, nó bị ép trực tiếp vào các dòng suối, nơi xói mòn và phù sa có thể là vấn đề lớn, ngay cả khi lũ lụt không.

Dòng chảy tăng làm giảm việc tái tạo nước ngầm, do đó hạ thấp mực nước và làm cho hạn hán trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là đối với nông dân và những người khác phụ thuộc vào giếng nước.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Dòng chảy bề mặt ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th4 29, 2020

Những câu chuyện liên quan