Bể chứa carbon dioxide

Bể chứa carbon dioxide (CO2) là một bể chứa carbon ngày càng tăng về kích thước, và ngược lại với “nguồn” carbon.

Các bể tự nhiên chính là đại dương, thực vật và các sinh vật khác sử dụng quá trình quang hợp để loại bỏ carbon khỏi khí quyển bằng cách kết hợp nó vào sinh khối.

Khái niệm bể chứa CO2 này đã được biết đến rộng rãi hơn vì vai trò của nó trong Nghị định thư Kyoto.

Cô lập carbon là thuật ngữ mô tả các quá trình loại bỏ carbon khỏi khí quyển.

Để giúp giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu, nhiều phương tiện thu giữ và lưu trữ carbon một cách nhân tạo, cũng như tăng cường các quá trình hấp thụ tự nhiên, đang được khám phá.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bồn rửa carbon dioxide ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 11, 2020

Những câu chuyện liên quan