Bắt nạt trên mạng

Bắt nạt trên mạng (hay bắt nạt trực tuyến) là việc sử dụng các thiết bị thông tin và liên lạc điện tử như e-mail, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản, điện thoại di động, máy nhắn tin và trang web để phỉ báng và bắt nạt cá nhân hoặc nhóm thông qua các cuộc tấn công cá nhân hoặc phương tiện khác và nó có thể cấu thành tội phạm máy tính.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bắt nạt trên mạng ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 17, 2020

Những câu chuyện liên quan