Bão tuyết Bắc Mỹ năm 2006

Blizzard năm 2006 là một nor’easter bắt đầu vào tối ngày 11 tháng 2 năm 2006.

Nó đã đổ tuyết dày trên khắp vùng Đông Bắc Hoa Kỳ từ Virginia đến Maine cho đến tối ngày 12 tháng 2 và kết thúc tại Atlantic Canada vào ngày 13 tháng 2.

Các thành phố lớn ở phía đông bắc từ Baltimore đến Boston đã nhận được ít nhất một phần tuyết, với số lượng lớn nhất mọi thời đại là 26,9 inch (68,3 cm) tại thành phố New York.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bão tuyết Bắc Mỹ năm 2006 “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan