Bảo tồn biển

Bảo tồn biển, còn được gọi là bảo tồn tài nguyên biển, là bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái trong đại dương và biển.

Bảo tồn biển tập trung vào việc hạn chế thiệt hại do con người gây ra đối với các hệ sinh thái biển và khôi phục các hệ sinh thái biển bị hư hại.

Bảo tồn biển cũng tập trung vào việc bảo tồn các loài sinh vật biển dễ bị tổn thương.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bảo tồn biển ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan