Bão Rita

Bão Rita là cơn bão mạnh nhất Đại Tây Dương thứ tư từng được ghi nhận và là cơn bão nhiệt đới dữ dội nhất được quan sát thấy ở Vịnh Mexico.

Rita gây thiệt hại 10 tỷ đô la cho Hoa Kỳ

Bờ biển vùng vịnh vào tháng 9 năm 2005.

Rita là cơn bão thứ mười bảy, cơn bão thứ mười, cơn bão lớn thứ năm và cơn bão cấp 5 thứ ba của mùa bão năm 2005 Đại Tây Dương.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bão Rita “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan