Bão opal

Bão Opal là một cơn bão lớn hình thành ở Vịnh Mexico vào tháng 9 năm 1995.

Nó tấn công bán đảo Yucatán, sau đó bị đảo trong Vịnh trước khi đổ bộ lần thứ hai vào khu vực panhandle của Florida, tàn phá khu vực Pensacola.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bão bão “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 20, 2020

Những câu chuyện liên quan