Bảo mật máy tính

Bảo mật máy tính là một lĩnh vực của khoa học máy tính liên quan đến việc kiểm soát các rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy tính.

Các phương tiện truyền thống được thực hiện để thực hiện mục tiêu này là cố gắng tạo ra một nền tảng điện toán an toàn và đáng tin cậy được thiết kế để các tác nhân (người dùng hoặc chương trình) chỉ có thể thực hiện các hành động đã được cho phép.

Điều này liên quan đến việc chỉ định và thực hiện một chính sách bảo mật.

Các hành động trong câu hỏi có thể được giảm xuống các hoạt động truy cập, sửa đổi và xóa.

Bảo mật máy tính có thể được coi là một lĩnh vực kỹ thuật bảo mật, xem xét các vấn đề bảo mật rộng hơn ngoài bảo mật máy tính.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bảo mật máy tính ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 30, 2020

Những câu chuyện liên quan