Bão địa từ

Bão địa từ là một sự xáo trộn tạm thời của từ quyển của Trái đất.

Liên kết với sự phóng đại khối của mặt trời, lỗ vành hoặc ngọn lửa mặt trời, một cơn bão địa từ được gây ra bởi một cơn sóng gió mặt trời thường tấn công từ trường Trái đất 24 đến 36 giờ sau sự kiện.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Cơn bão địa từ ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th1 14, 2021

Những câu chuyện liên quan