Bão Camille

Bão Camille là cơn bão cấp 5 đã tấn công Hoa Kỳ ở cường độ cực đại gần cửa sông Mississippi vào đêm 17 tháng 8 trong mùa bão năm 1969 ở Đại Tây Dương, gây ra thiệt hại thảm khốc.

Camille là cơn bão duy nhất có sức gió ở tốc độ 190 dặm / giờ cho đến khi Allen vào năm 1980.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bão Camille ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 29, 2020

Những câu chuyện liên quan