Bão bụi

Một cơn bão bụi (hay bão cát trong một số bối cảnh) là một hiện tượng khí tượng.

Một cơn bão như vậy thường là kết quả của dòng đối lưu được tạo ra bởi sự nóng lên mạnh mẽ của mặt đất.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bão bụi ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th12 16, 2020

Những câu chuyện liên quan