Bão ập đến

Nước dâng do bão là một dòng nước tràn vào bờ liên quan đến hệ thống thời tiết áp thấp, điển hình là lốc xoáy nhiệt đới.

Nước dâng do bão gây ra chủ yếu do gió lớn đẩy trên bề mặt đại dương.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bão tố ” của Wikipedia , được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Aug 29, 2020

Những câu chuyện liên quan