Bão Andrew

Bão Andrew là một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất từng tấn công Hoa Kỳ.

Nó đã hoành hành từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 trong mùa bão Đại Tây Dương năm 1992, ảnh hưởng đến phía tây bắc Bahamas, miền nam Florida ở khu vực Miami lớn hơn và phía nam trung tâm Louisiana.

Andrew đã gây ra thiệt hại 26 tỷ đô la (45 tỷ đô la Mỹ năm 2005) và là cơn bão đắt thứ hai trong lịch sử (sau Katrina của mùa giải 2005).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Bão Andrew “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan