Bảng điều khiển năng lượng mặt trời

Các tấm pin mặt trời là thiết bị để thu năng lượng trong ánh sáng mặt trời.

Thuật ngữ pin mặt trời có thể được áp dụng cho các tấm nước nóng năng lượng mặt trời (thường được sử dụng để cung cấp nước nóng trong nước) hoặc các tấm quang điện mặt trời (cung cấp điện).

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Bảng mặt trời ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 05, 2020

Những câu chuyện liên quan