Bằng chứng y học

Y học dựa trên bằng chứng (EBM) áp dụng phương pháp khoa học vào thực hành y tế. Sử dụng các kỹ thuật từ khoa học, kỹ thuật và thống kê như phân tích tổng hợp các tài liệu khoa học, phân tích lợi ích rủi ro và thử nghiệm ngẫu nhiên nhằm mục đích lý tưởng là chăm sóc sức khỏe các chuyên gia nên thực hiện “sử dụng có lương tâm, rõ ràng và thận trọng các bằng chứng tốt nhất hiện tại” trong thực tiễn hàng ngày của họ.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Thuốc dựa trên bằng chứng ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 18, 2020

Những câu chuyện liên quan