Axit hydrochloric

Các chất hóa học axit hydrochloric là dung dịch nước (gốc nước) của khí hydro clorua (HCl).

Nó là một axit mạnh, thành phần chính của axit dạ dày và sử dụng công nghiệp rộng rãi.

Là một chất lỏng có tính ăn mòn cao, axit clohydric chỉ nên được xử lý với các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Axit clohydric ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 18, 2020

Những câu chuyện liên quan