Ascocarp

Ascocarp là cơ thể đậu quả của một loại nấm ascomycete.

Nó bao gồm các sợi nấm đan xen rất chặt chẽ và có thể chứa hàng triệu asci, mỗi sợi chứa tám ascospores điển hình.

Ascocarps thường có hình bát, nhưng có thể có một số thiết kế khác.

Các ascocarp được phân loại theo vị trí của nó.

Nó được gọi là hoành tráng nếu nó phát triển trên mặt đất, như với các morels, trong khi các ascocarps dưới lòng đất, chẳng hạn như nấm cục là giả.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Cách nấm lây lan bào tử “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th5 19, 2020

Những câu chuyện liên quan