Ảnh hưởng của cơn bão Katrina đến New Orleans

Ảnh hưởng của cơn bão Katrina ở New Orleans là thảm khốc và lâu dài.

Cơn bão, là cơn bão đắt nhất cũng như là một trong những thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã biến nó thành trận đổ bộ thứ hai và thứ ba ở vùng Bờ biển vùng Vịnh vào ngày 29 tháng 8 năm 2005 như một cơn bão cấp 3.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Ảnh hưởng của cơn bão Katrina ở New Orleans “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th8 29, 2020

Những câu chuyện liên quan