Alpha Centauri

Alpha Centauri (Î ± Cen / Î ± Centauri) là hệ sao sáng nhất (hệ sao ba) trong chòm sao nam của Kim Ngưu và chứa ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Alpha Centauri ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Oct 15, 2020

Những câu chuyện liên quan