Albertosaurus

Albertosaurus là một chi của khủng long tyrannizardid sống ở phía tây Bắc Mỹ trong thời kỳ cuối kỷ Phấn trắng, hơn 70 triệu năm trước.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Albertosaurus ” trên Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan