Albert Einstein

Albert Einstein (14 tháng 3 năm 1879 đến 18 tháng 4 năm 1955) là một nhà vật lý lý thuyết gốc Đức được nhiều người coi là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Ông là tác giả của lý thuyết tương đối tổng quát và đóng góp nhiều cho sự phát triển lý thuyết của lý thuyết tương đối đặc biệt, cơ học lượng tử, cơ học thống kê và vũ trụ học.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết ” Albert Einstein ” của Wikipedia , đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th7 30, 2020

Những câu chuyện liên quan