Ai Cập cổ đại

Ai Cập cổ đại là một nền văn minh tồn tại lâu đời ở phía đông bắc châu Phi.

Nó được tập trung dọc từ giữa đến hạ lưu sông Nile, đạt đến sự mở rộng lớn nhất của nó trong thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên, được gọi là thời kỳ Vương quốc mới.

Nó vươn rộng từ đồng bằng sông Nile ở phía bắc, đến tận phía nam như Jebel Barkal tại Đục thủy tinh thể thứ tư của sông Nile.

Lưu ý:   Văn bản trên được trích từ bài viết trên Wikipedia ” Ai Cập cổ đại “, đã được phát hành theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU .
Th3 07, 2020

Những câu chuyện liên quan