Quảng cáo

Lưu lượng truy cập web

Lưu lượng truy cập trang web của Vũ trụ TV trung bình hàng triệu khách truy cập mỗi tháng, tạo ra hàng chục triệu lượt xem trang mỗi tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập và nhân khẩu học của chúng tôi, hãy xem hồ sơ Wikimedia của chúng tôi.

Phục vụ quảng cáo

Tất cả quảng cáo hiện xuất hiện trên Vutru.tv hiện đang được phục vụ thông qua AdWords / AdSense của Google và DoubleClick Ad Exchange. Chúng tôi sử dụng máy chủ quảng cáo DoubleClick for Publishers và chúng tôi cũng sử dụng mã Google AdSense để hiển thị quảng cáo trên các trang của mình. Nói chung, chúng tôi khuyên rằng nếu bạn quan tâm đến việc đặt quảng cáo trên Vutru.tv, vui lòng liên hệ với Google, qua Google AdWords hoặc qua DoubleClick Ad Exchange.

Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email sau:

[email protected]