Thực vật học
Th6 29, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 08:27sáng GMT+0000

Thêm tin tức Thực vật học
Th6 29, 2020

Th3. 03, 2020 — Có thể bơm nước mặt giàu oxy vào độ sâu của hồ, cửa sông và nước biển ven bờ có thể giúp cải thiện các vùng chết nguy ..... ...xem thêm

Th11. 25, 2019 — Hình ảnh búp cần sa.Theo một nghiên cứu gần đây của Carrie Cuttler, giáo sư tâm lý của Đại học bang Washington cho biết ..... ...xem thêm

Th10. 09, 2019 — Để thực sự hiểu cơ thể hoạt động như thế nào là cách cải thiện sức khỏe con người. Các nhà nghiên cứu cần "trêu" các ..... ...xem thêm

Th6. 16, 2019 — Hoa cắt đặc sản đã sẵn sàng cho thị trường. Tín dụng: John DoleTrên khắp Hoa Kỳ và Canada, nhu cầu về hoa cắt (một loài ..... ...xem thêm

Th6. 15, 2019 — Hoạt động của kênh ion TPC1 trong màng không bào (màu vàng) rất cần thiết cho tính dễ bị kích thích của không bào. Bên trái là ..... ...xem thêm

Th6. 12, 2019 — Switchgrass hấp dẫn như một loại cây trồng năng lượng sinh học tiềm năng vì nó có thể phát triển trong nhiều năm mà không ..... ...xem thêm

Th6. 10, 2019 — Lá trên một nhánh O. japonica (phía trên bên trái) và sơ đồ của phyllotaxis orixate (phải). Mẫu orixate hiển thị sự thay đổi bốn ..... ...xem thêm

Th5. 06, 2019 — Một impala ăn lá non trên một loại cây bụi ở Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.Tín dụng: John ParkerBò ăn cỏ. Có vẻ như ..... ...xem thêm

Th5. 05, 2019 — Các công nghệ nhân giống mới có thể giúp làm cho nông nghiệp ở các nước đang phát triển có năng suất cao hơn và bảo vệ ..... ...xem thêm

Th5. 05, 2019 — Ngô là một trong những cây trồng quan trọng nhất trên thế giới - hơn 1 tỷ tấn ngô được thu hoạch mỗi năm, bao gồm 37% sản ..... ...xem thêm