Đóng góp

Nếu bạn là nhân viên thông tin công cộng tại một trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu khác và muốn gửi các bản tin của bạn để đăng trên Vũ trụ TV , vui lòng gửi email cho chúng tôi:

[email protected]

Ngoài ra, bạn có thể thêm địa chỉ email này vào danh sách tin tức của tổ chức hoặc phân phối email khác. Chúng tôi không tính phí cho việc đăng bài từ các trường đại học và các tổ chức học thuật hoặc phi lợi nhuận khác. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo đăng tất cả các bản phát hành mà chúng tôi nhận được, vì chúng tôi cố gắng chọn những bản mà chúng tôi nghĩ sẽ được độc giả quan tâm nhất. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là bất kỳ phát hiện nghiên cứu mới nào (đặc biệt là những nghiên cứu gắn liền với bài báo được đánh giá ngang hàng) hoặc mô tả về một dự án nghiên cứu mới hoặc đáng tin cậy. Những gì chúng tôi có xu hướng không mang theo là các bản phát hành về giải thưởng cấp (trừ khi lực đẩy chính của bản phát hành là về khoa học, và không chỉ là sự thừa nhận về số lượng và nguồn của giải thưởng), các cuộc hẹn, danh dự, thông báo cuộc họp hoặc thông báo hành chính.

Đối tượng của chúng tôi bao gồm các nhà báo, nhưng độc giả của chúng tôi chủ yếu là học sinh (từ cấp trung học đến sau đại học), các nhà nghiên cứu và các thành viên khác của công chúng quan tâm đến khoa học. Nói cách khác, chúng tôi cố gắng chọn những câu chuyện có sức hấp dẫn rộng nhất có thể đối với lượng độc giả đa dạng như vậy. 

Ngoài ra, xin lưu ý rằng hiện tại chúng tôi không có bất kỳ khu vực đặc biệt nào để tải lên các bản tin vẫn đang bị cấm vận (giả sử, chỉ để xem bởi các nhà báo đã đăng ký). Bạn có thể gửi email cho chúng tôi các bản phát hành theo lệnh cấm vận (cần được ghi rõ trong bản phát hành), nhưng chúng tôi sẽ không đăng chúng cho đến khi lệnh cấm vận hết hạn. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Vũ trụ TV . Chúng tôi mong nhận được bản phát hành của bạn!

– Deeper, Biên tập viên 
Phụng sự khoa học và trí tuệ!