Điều khoản và điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với Vũ trụ TV (Vutru.tv – Dịch vụ trực tuyến). Vui lòng đọc Thỏa thuận người dùng này (được sửa đổi kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2019) trước khi sử dụng Dịch vụ này. Khi sử dụng Dịch vụ này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Dịch vụ có quyền thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc sửa đổi bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ này bất cứ lúc nào.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo Thỏa thuận.

Sử dụng sản phẩm / Sử dụng tài liệu

Vũ trụ TV đã được thiết kế độc đáo để trình bày nội dung theo định dạng dành riêng cho người dùng và với tính toàn vẹn mà chúng tôi muốn duy trì. Bất kỳ bản sao, sao chép, phân phối, xuất bản, hiển thị, sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của Dịch vụ này đều bị nghiêm cấm. Người dùng có thể tải xuống tài liệu từ Dịch vụ này để sử dụng cá nhân. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, bạn không được phân phối bất kỳ phần nào của Dịch vụ này trên bất kỳ mạng nào, cũng không bán hoặc cung cấp để bán.

Xem phần Quyền của chúng tôi để biết thêm thông tin về phân phối. Ngoài ra, các tệp này có thể không được sử dụng để xây dựng bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Người dùng đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng các Vũ trụ TV (trang web) là rủi ro duy nhất của người dùng. Dịch vụ này có sẵn “như là.” không bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý. Trang web không được bảo đảm là không có lỗi và chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Dịch vụ này. Dịch vụ không tuyên bố hay bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính hiện tại, tính đầy đủ hoặc tính kịp thời của Nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, video, liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng Vũ trụ TV, trang web hoặc các ấn phẩm liên quan khác.

Trong mọi trường hợp, Vũ trụ TV, các chi nhánh, nhà cung cấp thông tin, nhà cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên bất kỳ trang web liên kết nào của Vũ trụ TV sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc thiệt hại trừng phạt, thương tích cá nhân / tử vong sai, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Nội dung, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, tra tấn hoặc bất kỳ pháp lý nào khác lý thuyết, và có hay không Vũ trụ TV, các chi nhánh của nó, người cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên Trang web đều được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Vũ trụ TV, các chi nhánh, nhân viên của mình, nhà cung cấp thông tin, người cấp phép, nhà cung cấp, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập trên trang web Vũ trụ TV không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân nào, kể cả tử vong, do bạn sử dụng hoặc sử dụng sai bất kỳ Trang web hoặc nội dung nào. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào, phải được đưa ra trong vòng một (1) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến hành động đó xảy ra. Các biện pháp khắc phục theo các Điều khoản và Điều kiện này là độc quyền và được giới hạn ở những điều khoản được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này.

Nội dung của các trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Nội dung không và không nên được sử dụng hoặc dựa vào tư vấn y tế, pháp lý, tài chính hoặc tư vấn khác.

Không có nội dung nào trong các trang web Vũ trụ TV hoặc được liên kết bởi Vũ trụ TV được dành cho Vũ trụ TV hoặc nhân viên, chi nhánh hoặc nhà cung cấp thông tin của nó để được hướng dẫn chẩn đoán hoặc điều trị y tế. Nó không nên được sử dụng thay cho chuyến thăm, gọi điện, tư vấn hoặc lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện khác. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện khác nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chăm sóc sức khỏe hoặc trước khi bạn trải qua bất kỳ điều trị hoặc bắt đầu một chương trình ăn kiêng hoặc thể dục. Bạn không bao giờ nên bỏ qua lời khuyên y tế hoặc trì hoãn tìm kiếm nó vì những gì bạn đã đọc trên Vũ trụ TV hoặc một trang web liên kết.

Vũ trụ TV không tuyên bố về sự hài lòng của bất kỳ quy định nào của chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin về các sản phẩm thuốc theo toa hoặc việc tuân thủ hoặc phê duyệt bất kỳ phần mềm nào liên quan đến nội dung có trên Trang web.

Trước khi giao dịch, người dùng nên tham khảo ý kiến ​​của nhà môi giới chuyên nghiệp hoặc đại diện tài chính khác để xác minh thông tin được trình bày trên Trang web. Vũ trụ TV, các chi nhánh, nhân viên và nhà cung cấp thông tin của nó sẽ không có trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư dựa trên thông tin được cung cấp.

Đối với bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc hàng hóa nào có sẵn hoặc được quảng cáo hoặc bán thông qua Dịch vụ này, Vũ trụ TV không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính thương mại và / hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể.

Trang web thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý chống lại vi-rút, worms và các tài liệu phá hoại máy tính / internet khác, nhưng Trang web không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng mọi tài liệu được tải xuống từ Trang web của nó không chứa các tính năng phá hoại như vậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ những nguy hiểm liên quan đến internet như vậy. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ này hoặc bất kỳ tài liệu nào của nó, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

Trong mọi trường hợp, Vũ trụ TV hoặc các chi nhánh hoặc nhân viên của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web. Người dùng có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin, thủ tục, lời khuyên, ý kiến ​​hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua Vũ trụ TV . Vui lòng đảm bảo lời khuyên của các chuyên gia, khi thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ thông tin cụ thể, ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung khác được trình bày.

Các phần tiêu đề được sử dụng ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được cung cấp bất kỳ nhập khẩu hợp pháp nào.

Liên kết gửi đi, nhà quảng cáo, kết quả tìm kiếm

Trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web này cũng có thể chọn một số trang nhất định làm phản hồi ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm bạn nhập và chúng tôi có thể đồng ý cho phép nhà quảng cáo trả lời các cụm từ tìm kiếm nhất định bằng quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ. Vũ trụ TV và các chi nhánh của nó không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vũ trụ TV và các chi nhánh không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết, trang web của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của họ. Liên kết đi có thể dẫn đến các trang web chứa thông tin không chính xác, quảng cáo sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc thông tin vi phạm luật bản quyền, phỉ báng hoặc phỉ báng. Khoa học hàng ngày, các chi nhánh và nhà cung cấp nội dung không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ nỗ lực nào để xem xét tất cả nội dung của các trang web được liệt kê trong các liên kết gửi đi. Bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. Vũ trụ TV và các chi nhánh của nó không xác nhận bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo trên Trang web.

Điều khoản sử dụng RSS

Thông qua dịch vụ RSS (cung cấp thực sự đơn giản), Vũ trụ TV cung cấp nguồn cấp dữ liệu về các tiêu đề câu chuyện và tóm tắt ngắn gọn ở định dạng XML (“Nội dung RSS”) cho người dùng bằng các trình tổng hợp RSS. Việc sử dụng dịch vụ RSS phải tuân theo Thỏa thuận người dùng này. Điều khoản sử dụng, có thể được Vũ trụ TV thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản, không sử dụng Nguồn cấp RSS của Trang web này.

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS

Vũ trụ TV khuyến khích sử dụng các nguồn cấp RSS để tăng nội dung trên trang web hoặc blog của riêng bạn, miễn là bạn không xuất bản toàn bộ câu chuyện của chúng tôi. Bạn phải sử dụng các nguồn cấp RSS do Vũ trụ TV cung cấp và bạn không được chỉnh sửa hoặc sửa đổi văn bản, nội dung hoặc liên kết do Vũ trụ TV cung cấp. Bất kỳ thay đổi nội dung hoặc không hiển thị nội dung sẽ cấu thành vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Bạn cũng phải cung cấp phân bổ thích hợp (có trong mỗi nguồn cấp dữ liệu RSS) bằng cách liệt kê Văn bản Khoa học hàng ngày trong văn bản làm nguồn cho mỗi bài viết. Vũ trụ TV bảo lưu mọi quyền đối với mọi logo, nhãn hiệu hoặc tên thương mại của Vũ trụ TV có trong bất kỳ nguồn cấp RSS nào và quyền sử dụng các logo, nhãn hiệu hoặc tên thương mại của Vũ trụ TV này bị giới hạn trong việc cung cấp thẩm quyền liên quan đến các nguồn cấp RSS này. Bất kỳ mục đích sử dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc kết hợp quảng cáo hoặc nội dung quảng cáo khác vào hoặc đặt quảng cáo được liên kết hoặc nhắm mục tiêu vào Nội dung RSS, đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nguồn cấp RSS Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vũ trụ TV, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nguồn cấp dữ liệu trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc trong bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nguồn cấp RSS Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vũ trụ TV, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nguồn cấp dữ liệu trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc trong bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nguồn cấp RSS Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vũ trụ TV, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nguồn cấp dữ liệu trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc trong bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Vũ trụ TV không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong nguồn cấp dữ liệu, các hoạt động của bạn liên quan đến nguồn cấp RSS hoặc cho bất kỳ hậu quả nào do việc bạn sử dụng thông tin trong đó.  

Bạn không được chuyển nhượng các quyền này cho bất kỳ bên nào khác, bạn cũng không thể hành động hoặc bảo đảm rằng bạn hành động thay mặt hoặc với tư cách là đại lý của Vũ trụ TV hoặc các trang web liên kết của nó.  

Không có lệ phí được phép

Các nguồn cấp dữ liệu từ Vũ trụ TV miễn phí cho các cá nhân và tổ chức sử dụng cho mục đích thương mại và phi thương mại. Người dùng nội dung nguồn cấp RSS của Vũ trụ TV không thể tính phí hoặc giấy phép bổ sung cho nội dung nguồn cấp RSS.

Tin tức RSS hàng ngày chỉ dành cho sử dụng cá nhân

Newsfeed từ trang web Vũ trụ TV chỉ dành cho sử dụng cá nhân. Ví dụ về việc sử dụng bị cấm đối với nguồn cấp RSS của Vũ trụ TV bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ trang web, blog hoặc bất kỳ ứng dụng thương mại nào được hiển thị công khai.

Ghi công / Liên kết đến Vũ trụ TV

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Dịch vụ RSS để cung cấp các tiêu đề và tóm tắt như Vũ trụ TV cung cấp, mỗi trang có một liên kết chức năng đến toàn bộ câu chuyện trên trang web Vũ trụ TV sẽ hiển thị toàn bộ nội dung ngay lập tức. Bạn cũng đồng ý không đóng khung hoặc kiểm soát cửa sổ trình duyệt (nếu có) trong đó nội dung của chúng tôi mở, bao gồm giới hạn kích thước hoặc vị trí của cửa sổ đó hoặc chèn bất kỳ trang xen kẽ nào hoặc nội dung khác giữa liên kết RSS và trang web .

Bản quyền / Quyền sở hữu

Tất cả các Nguồn cấp RSS được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và các hiệp ước bản quyền quốc tế. Tất cả các quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Nguồn cấp RSS sẽ thuộc về Khoa học hàng ngày và không có phần nào được coi là được chỉ định hoặc cấp phép cho bạn.

Lưu trữ tài liệu khoa học hàng ngày

Bạn đồng ý không sao chép, sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào được lấy từ hoặc lấy từ nguồn cấp dữ liệu Khoa học hàng ngày vượt quá số lượng thông thường do Vũ trụ TV cung cấp (khoảng 40 tiêu đề và tóm tắt). Không giới hạn ở trên, không có nội dung Khoa học hàng ngày nào có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu hoặc cấu trúc tổ chức khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Vũ trụ TV.

Quyền ngừng cung cấp RSS

Vũ trụ TV có thể sửa đổi hoặc xóa danh sách các nguồn cấp RSS có sẵn (hoặc nội dung trong các nguồn cấp dữ liệu) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Ngoài ra, Vũ trụ TV có quyền thu hồi các đặc quyền cung cấp RSS bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Vũ trụ TV, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp thông tin và nhà cung cấp, không bị tổn hại và chống lại mọi khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, trách nhiệm pháp lý và giải quyết bao gồm nhưng không giới hạn, hợp pháp và kế toán các khoản phí, do, hoặc bị cáo buộc là do việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Vũ trụ TV hoặc các trang web liên kết của nó và cả nếu bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Chính sách bản quyền

Nội dung của Vũ trụ TV được bảo vệ bởi bản quyền theo luật pháp bởi cả Vũ trụ TV và các nhà cung cấp nội dung. Tiêu đề cho Nội dung của Vũ trụ TV và các trang web liên kết vẫn thuộc về Vũ trụ TV, các chi nhánh, nguồn và / hoặc người cấp phép của nó. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Vũ trụ TV. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho Vũ trụ TV, nhà cung cấp nội dung và nhà cấp phép của nó.

Tất cả nội dung trên Vũ trụ TV và các trang web liên kết – bao gồm, nhưng không giới hạn ở trang chủ, tiêu đề tin tức và tóm tắt, bài viết, hình ảnh, video và mã hóa máy tính – được bảo vệ bởi bản quyền của Vũ trụ TV hoặc người đóng góp, người cấp phép , đối tác và nhà tài trợ. Không ai có thể sao chép bất kỳ tài liệu nào trong số này, dưới dạng in hoặc điện tử, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu trừ khi được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền

Nếu bạn là biên tập viên, nhà sản xuất hoặc quản trị trang web của một trang web hoặc blog muốn đưa tiêu đề của Vũ trụ TV và, tùy ý, tóm tắt trên trang web của bạn, bạn có thể tự do sao chép các tiêu đề và tóm tắt của chúng tôi từ các câu chuyện với “/ phát hành /” trong đường dẫn trong số các URL của họ – miễn là bạn bao gồm các liên kết phù hợp đến các bài viết tương ứng trên máy chủ web của Vũ trụ TV và đề cập đến Vũ trụ TV là nguồn gốc của các liên kết này (và, tùy chọn, bất kỳ nguồn nào được trích dẫn trong các câu chuyện). Bạn đồng ý sử dụng một liên kết chức năng đến toàn bộ câu chuyện trên trang web Vũ trụ TV sẽ hiển thị toàn bộ nội dung ngay lập tức (ví dụ: không có trang nhảy hoặc các trang trung gian hoặc trung gian khác). Bạn cũng đồng ý không đóng khung hoặc kiểm soát cửa sổ trình duyệt (nếu có) trong đó nội dung của chúng tôi mở, bao gồm giới hạn kích thước hoặc vị trí của cửa sổ đó. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nội dung Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vũ trụ TV, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nội dung Khoa học hàng ngày trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Một ví dụ về một tiêu đề và liên kết được bao gồm có thể trông giống như thế này:

Tiêu đề: MR Showalter, I. de Pater, JJ Lissauer, RS Pháp. Mặt trăng bên trong thứ bảy của sao Hải Vương . Thiên nhiên , 2019; 566 (7744): 350 DOI: 10.1038 / s41586-019-0909-9

Quyền cũng được cấp để đặt các tiêu đề và tóm tắt được liên kết của Vũ trụ TV trên trang web của bạn thông qua việc sử dụng nguồn cấp RSS có sẵn thông qua liên kết này: RSS Feed. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng nhiều nội dung hơn những gì được cung cấp thông qua nguồn cấp dữ liệu RSS. Xem Điều khoản sử dụng RSS để biết chi tiết.

Xin lưu ý rằng một số bài báo của Vũ trụ TV được điều chỉnh từ các bản tin do các tổ chức tương ứng của họ phát hành. Những bản phát hành này dành cho các nhà báo và các thành viên khác của công chúng. Nếu bạn muốn trích dẫn từ bất kỳ phần nào của các bài viết này, chúng tôi khuyên bạn nên ghi nhận tổ chức phát hành là nguồn gốc của bản tin, ngoài việc đề cập đến Vũ trụ TV như là nguồn của bất kỳ liên kết nào đến bài viết tương ứng trên máy chủ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nội dung Wikipedia được điều chỉnh bởi Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (xem trang Wikipedia: Bản quyền để biết chi tiết). Các thuật ngữ duy nhất áp dụng cho các bài viết Wikipedia là những điều khoản được chỉ định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Nội dung Wikipedia được xác định như vậy trên trang mà nó xuất hiện.

Loại trừ

Quyền thường không được cấp để sao chép bất kỳ thuật toán máy tính hoặc bất kỳ nội dung nào trong “Tin tức mới nhất”, “Trung tâm sức khỏe”, “Từ điển bách khoa”, “Video”, “Cửa hàng khoa học”, Nhà chăm sóc cũng như bất kỳ bản nhạc nào ảnh, đồ họa hoặc bất kỳ nội dung hoặc hệ thống máy tính nào khác không được nêu chi tiết cụ thể theo “Quyền” ở trên. Xin lưu ý rằng Vũ trụ TV và các trang web liên kết của nó có thể sử dụng nội dung được cấp phép từ bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau: United Press International, Healthology, Roo Media, Mediwire, Amazon và CareerBuilder). Nội dung của bên thứ ba như vậy phải tuân theo các hạn chế bản quyền riêng của họ, tùy thuộc vào chủ bản quyền.

Sử dụng hình ảnh

Chính sách của Vũ trụ TV sử dụng cả hình ảnh được sản xuất bên trong và bên ngoài trên Trang web của mình, chỉ với sự cho phép của chủ bản quyền. Nếu bạn tin rằng tài liệu mà bạn có quyền đã được đưa vào không chính xác, vui lòng cung cấp URL và một mô tả ngắn cho [email protected], với ‘câu hỏi bản quyền’ trong dòng chủ đề.

Hình ảnh của Vũ trụ TV chỉ dành cho sử dụng cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại. Không nên sử dụng lại hình ảnh và đồ họa (bao gồm tất cả ảnh và hình minh họa trên trang web Vũ trụ TV nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu hình ảnh hoặc chủ bản quyền. Thông tin này thường được cung cấp dưới dạng thông tin tín dụng bên cạnh mỗi hình ảnh. Vũ trụ TV mua hoặc có được sự cho phép đối với một số hình ảnh và đồ họa để sử dụng trên trang web của mình, tạo hình ảnh và đồ họa của riêng mình và có được một số từ miền công cộng. Nếu một hình ảnh bao gồm một người có thể nhận dạng, sử dụng hình ảnh có thể vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của người đó và cũng phải xin phép người đó.

Logo Vũ trụ TV

Nếu bạn là nhà cung cấp tin tức, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc tổ chức được tôn trọng khác quan tâm đến việc sử dụng logo Vũ trụ TV để xác định một liên kết đến một URL trên https://Vutru.tv, vui lòng liên hệ với biên tập viên @ [email protected]. Việc sử dụng logo của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở từng trường hợp.

Không được sử dụng hình ảnh và logo theo bất kỳ cách nào ngụ ý hoặc gợi ý tài trợ hoặc chứng thực của Vũ trụ TV cho bất kỳ công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Không có gì trong phần này sẽ cho phép người dùng thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ logo hoặc hình ảnh nào được tìm thấy trên Trang web của nó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu của Vũ trụ TV có nghĩa là tất cả các tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu, logo, thiết kế, trang phục thương mại, khẩu hiệu và các chỉ định khác Khoa học hàng ngày, Tin tức hàng ngày và Thời tiết sử dụng hàng ngày liên quan đến các Trang web này. Bạn thừa nhận các quyền của Vũ trụ TV trong Vũ trụ TV Trademarks và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng Nhãn hiệu Khoa học hàng ngày nào của bạn sẽ mang lại lợi ích duy nhất cho Vũ trụ TV. Bạn đồng ý không kết hợp bất kỳ Nhãn hiệu Khoa học hàng ngày nào vào nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên công ty, địa chỉ Internet, tên miền hoặc bất kỳ chỉ định tương tự nào khác để sử dụng trên hoặc liên quan đến máy tính hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ liên quan đến Internet.

Hạn chế sử dụng

Người dùng không được đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc phân tách Trang web này hoặc các sản phẩm hoặc quy trình khác có thể truy cập qua trang web này, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được pháp luật hiện hành cho phép bất chấp giới hạn này.

Hạn chế can thiệp

Người dùng đồng ý không sử dụng hoặc cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web, không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng vô lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng Trang web hoặc cố gắng khác để làm hại chức năng hoặc nội dung của trang web này.

Tiếp xúc

Địa chỉ gửi thư: [email protected]

Câu hỏi hoặc nhận xét có thể được gửi đến Biên tập viên, @ [email protected].

Chúng tôi cố gắng đáp ứng thư. Tuy nhiên, do khối lượng thư và e-mail lớn mà chúng tôi nhận được, có thể bị mất một tin nhắn. Việc thiếu phản hồi không cho thấy sự cho phép, phê duyệt hoặc thỏa thuận ngầm.

Các điều khoản trong tài liệu này tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì.

Quyền hạn

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng quyền tài phán độc quyền cho bất kỳ tranh chấp nào với Vũ trụ TV, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Vũ trụ TV, bạn chấp nhận và đồng ý rõ ràng hơn đối với việc thực thi quyền tài phán cá nhân trong các tòa án liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm mọi khiếu nại liên quan đến Vũ trụ TV hoặc các chi nhánh, công ty con, giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp, mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị coi là vô hiệu bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này, sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Hoàn thành thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách bảo mật của Vũ trụ TV cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Vũ trụ TV và các chi nhánh của nó liên quan đến việc sử dụng Trang web Vũ trụ TV và Nội dung.

Linh tinh

Không có phí đăng ký: Việc sử dụng cá nhân của Vũ trụ TV và các trang web liên kết là miễn phí tại thời điểm này. Do đó, chính sách của chúng tôi là không bao giờ yêu cầu thẻ tín dụng, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính khác của người dùng trang web.

Chính sách bảo mật

Hầu hết các trang web thu thập một số loại thông tin về khách truy cập của họ để thu thập số liệu thống kê về số lượng khách truy cập mỗi tháng, các trang phổ biến nhất và ít phổ biến nhất trên trang web, nơi có thể có vấn đề trong việc phục vụ một số trang nhất định cho khách truy cập, v.v … Trong nỗ lực trả lời các câu hỏi như thế này, Vũ trụ TV cũng thu thập một số thông tin cơ bản nhất định về khách truy cập.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Vũ trụ TV không quan tâm đến việc nhận dạng cá nhân người dùng của mình. Điều này thực tế sẽ khá khó khăn và là một nhiệm vụ không cần thiết phải hoàn thành. Điều duy nhất mà Vũ trụ TV quan tâm là số liệu thống kê tổng thể về độc giả của nó. Các số liệu tích lũy cung cấp hình ảnh về lưu lượng truy cập cho trang web của chúng tôi là rất quan trọng trong nỗ lực thu hút các nhà quảng cáo – phụ thuộc vào trang web của họ – và để theo dõi xem máy chủ web của chúng tôi có theo kịp lượng độc giả ngày càng tăng của chúng tôi hay không.

Vậy Vũ trụ TV thu thập thông tin gì về khách truy cập? Mỗi khi ai đó truy cập trang web, máy chủ web của chúng tôi sẽ ghi lại một số chi tiết – nếu có – bao gồm địa chỉ IP của máy tính của khách truy cập và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet, tên miền và quốc gia xuất xứ của máy tính đó, của nó hệ điều hành và loại trình duyệt web đang được sử dụng.

Ngoài các số liệu thống kê mà máy chủ web của chúng tôi thu thập, các cơ quan quảng cáo bên thứ ba mà chúng tôi làm việc cũng có thể thu thập thông tin nhất định thông qua việc sử dụng quảng cáo biểu ngữ.

Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phân phát quảng cáo khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn) về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang web này và các trang web khác về hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm .

Cookie của bên thứ ba

Trong quá trình phân phát quảng cáo đến trang web này, nhà quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt hoặc nhận ra một “cookie” duy nhất trên trình duyệt của bạn.

Nếu bạn không muốn Vũ trụ TV giữ bất kỳ hồ sơ nào về chuyến thăm của bạn đến trang web của chúng tôi, mặc dù chính sách của chúng tôi là không nhận dạng cá nhân người dùng mà chỉ thu thập thông tin tích lũy chung về khách truy cập của chúng tôi, sau đó chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình duyệt web ẩn danh dịch vụ như Anonymizer.com. Các dịch vụ như vậy thường ẩn tất cả thông tin về người dùng cụ thể khỏi các trang web, nơi đăng nhập các lượt truy cập từ dịch vụ ẩn danh thay vì máy tính của chính người dùng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Deeper, biên tập viên của Vũ trụ TV, [email protected]

Thủ tục bản quyền và gỡ xuống

Nếu bạn nghĩ rằng bất kỳ Nội dung nào có thể truy cập trên Vũ trụ TV hoặc các trang web liên kết đều vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa các tài liệu đó bằng cách gửi email cho biên tập viên của Vũ trụ TV, tại [email protected]. Vui lòng bao gồm “câu hỏi bản quyền” trong dòng chủ đề và URL của tài liệu, tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn trong nội dung thư.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, việc cho phép sử dụng Nội dung của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay lập tức mọi bản sao bạn đã tạo từ bất kỳ phần nào của Nội dung.