Truyền thông
Oct 22, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 03:40am GMT+0000

Thêm tin tức Truyền thông
Oct 22, 2020

Jun. 07, 2019 — Các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Đại học Ben-Gurion của Negev (BGU) đã phát triển một cuộc tấn công mới gọi là ..... ...xem thêm

Jun. 06, 2019 — Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế từ Đại học Western Sydney, Đại học Harvard, Kings College, Đại học Oxford và Đại học ..... ...xem thêm

Jun. 06, 2019 — Trong thế giới trực tuyến, nơi mà sự bất ổn là quá phổ biến, nghiên cứu mới từ Trường Kinh doanh McCombs tại Đại học ..... ...xem thêm

May. 03, 2019 — Số nguyên tố mới, còn được gọi là M77232917, được tính bằng cách nhân với 77.232.917 twos với nhau, sau đó trừ đi một. Tín ..... ...xem thêm

Apr. 26, 2019 — Tiến sĩ Gopala Anumanchipalli, giữ một ví dụ về các điện cực nội sọ thuộc loại được sử dụng để ghi lại hoạt động ..... ...xem thêm

Apr. 16, 2019 — Nhà nghiên cứu Nirupama Bulusu của Đại học Portland muốn ngăn chặn dược phẩm giả tràn ngập thị trường. Bulusu gần đây đã ..... ...xem thêm

Apr. 13, 2019 — Pin mặt trời Perovskite với các vật liệu khác nhau như HTM cũng có màu sắc khác nhau. Tín dụng: ICIQMột sự hợp tác do nhóm ..... ...xem thêm

Apr. 13, 2019 — Một nhóm nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Công nghệ Toyohashi đã phát triển một phương pháp để xây dựng ..... ...xem thêm

Apr. 10, 2019 — Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Marketing của tạp chí INFORMS có tiêu đề "Truyền hình xã hội, quảng cáo và bán hàng: ..... ...xem thêm

Apr. 06, 2019 — Các nghiên cứu sinh từ khoa chăm sóc phổi và chăm sóc quan trọng của Đại học Nam California đã tự nguyện đăng ký vào nghiên ..... ...xem thêm