Toán học
Th4 02, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 12:53chiều GMT+0000

Thêm tin tức Toán học
Th4 02, 2020

Th4. 13, 2019 — Một nhóm nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Công nghệ Toyohashi đã phát triển một phương pháp để xây dựng ..... xem thêm

Th4. 11, 2019 — Các kỹ sư của Đại học Tufts đã phát triển một phương pháp chế tạo mới để tạo ra các sợi nhuộm thay đổi màu sắc khi ..... xem thêm

Th4. 11, 2019 — Protein màng đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học. Các nghiên cứu cho thấy chúng nhắm mục tiêu bởi hơn 50% của ..... xem thêm

Th4. 10, 2019 — Giáo sư Thomas Müller và Giáo sư Hans Briegel đã thực hiện nghiên cứu về một mô hình học máy trong vài năm. Mô hình của họ ..... xem thêm

Th3. 22, 2019 — Dơi là một trong những người bay giỏi nhất trong tự nhiên, có thể bay trong thời gian dài, maneouvre (sử dụng nhiều kỹ năng) ..... xem thêm