Thực tế ảo
Th7 29, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 06:19sáng +07

Thêm tin tức Thực tế ảo
Th7 29, 2020

Th3. 24, 2019 — Các nhà nghiên cứu đã phát triển một màn hình VR hình quả bóng hỗ trợ tối đa hai người dùng cùng một lúc, sử dụng các ..... ...xem thêm

Th3. 24, 2019 — "Mọi người mong đợi trải nghiệm VR bắt chước hiện thực và do đó tạo ra các hình thức suy nghĩ và hành vi tương tự", Alan ..... ...xem thêm

Th3. 24, 2019 — Một nghiên cứu riêng biệt cũng đã lần đầu tiên chỉ ra rằng phương pháp điều trị có hiệu quả đối với một số người ..... ...xem thêm

Th3. 24, 2019 — Chỉ có khoảng 15 trong số 55 triệu tinh trùng dấn thân vào hành trình nguy hiểm để thụ tinh trứng là có thể đi qua đường sinh ..... ...xem thêm

Th3. 21, 2019 — Các định nghĩa về thuật ngữ "thực tế ảo" được viết tắt VR- Virtual Reality được  xuất phát một cách tự nhiên ..... ...xem thêm