Phần mềm
Th5 09, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 05:25sáng GMT+0000

Thêm tin tức Phần mềm
Th5 09, 2020

Th3. 28, 2019 — Trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature vào ngày 2 tháng 2, một nhóm do Erik Winfree (Tiến sĩ 98) của Caltech đứng đầu, giáo sư ..... ...xem thêm

Th3. 25, 2019 — Trong một bài báo mới, các nhà nghiên cứu của NIST chứng minh rằng các thuật toán học sâu - một dạng của trí tuệ nhân tạo - ..... ...xem thêm

Th3. 22, 2019 — Giáo sư UC Ranga Vemuri nói chuyện về bảo mật phần cứng với một sinh viên tốt nghiệp. Vemuri và cựu tiến sĩ của mình sinh ..... ...xem thêm