Vật chất tối
Oct 16, 2020

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 20:20pm GMT+0000

Thêm tin tức Vật chất tối
Oct 16, 2020

Jun. 19, 2020 — Tín dụng: Pixabay / Muff Public DomainTrong một bài báo gần đây được xuất bản trong Chủ đề đặc biệt của EPJ (EPJ Special ..... ...xem thêm

Jun. 17, 2020 — Các nhà vật lý của Caltech đang thiết kế những cách mới để phát hiện vật chất tối bằng cách sử dụng các nam châm, đó ..... ...xem thêm

Jun. 03, 2020 — Một bài báo mới đã chỉ ra cách các cấu trúc lớn trong phân bố các thiên hà trong Vũ trụ cung cấp các thử nghiệm chính xác ..... ...xem thêm

Jun. 02, 2020 — Xác nhận sự tồn tại của lõi quark bên trong các sao neutron là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của vật lý sao neutron ..... ...xem thêm

May. 30, 2020 — Kính viễn vọng ASKAP của CSIRO tiếp tục phát hiện các FRB mới, thêm vào danh mục các vật thể bí ẩn này. Tín dụng: ICRAR và ..... ...xem thêm

May. 19, 2020 — Các ion phân tử HD + (cặp chấm màu vàng và đỏ: proton và deuteron; electron không hiển thị) lơ lửng trong chân không cực cao giữa ..... ...xem thêm

May. 15, 2020 — Hình ảnh Kính viễn vọng Không gian Hubble này cho thấy một thấu kính hấp dẫn (trung tâm) lần đầu tiên được xác định là ..... ...xem thêm

May. 06, 2020 — Hình ảnh này được tạo ra bởi một mô phỏng cho thấy sự tiến hóa của vật chất tối trong vũ trụ. (Tín dụng: Mô phỏng ..... ...xem thêm

Apr. 25, 2020 — Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Năng lượng Laser đã nghiên cứu xem vật chất trong điều kiện áp suất cao như thế nào, ..... ...xem thêm

Apr. 16, 2020 — Dữ liệu mới đã càng củng cố thêm sự hỗ trợ đằng sau lý thuyết rằng neutrino là lý do vũ trụ bị chi phối bởi vật ..... ...xem thêm