Sao Mộc
Th1 20, 2021

Tiêu đề mới nhất
Cập nhật 14:27chiều +07

Thêm tin tức Sao Mộc
Th1 20, 2021

Th10. 22, 2020 — Hình ảnh tổng hợp cho thấy mặt trăng Io của Sao Mộc trong sóng radio (ALMA) và ánh sáng quang học (Voyager 1 và Galileo). Hình ảnh ..... ...xem thêm

Th10. 19, 2020 — Gần mặt trăng, bằng Tàu quỹ đạo do thám Mặt trăng của NASA. (Miền công cộng; Nhà cung cấp hình ảnh: NASA / GSFC / Đại học ..... ...xem thêm

Th10. 07, 2020 — Nghiên cứu quốc tế mới về Mặt trăng cung cấp cho các nhà khoa học những hiểu biết sâu sắc về cách thức và lý do tại sao ..... ...xem thêm

Th10. 07, 2020 — Một sao chổi tấn công sao Kim cổ đại. (Minh họa bởi Sam Cabot)Một nhóm nghiên cứu đang phát triển cho thấy hành tinh Sao Kim ..... ...xem thêm

Th10. 06, 2020 — https://www.youtube.com/watch?v=DB08Hhldg5s&feature=emb_titleVới hệ thống các vòng băng giá chói lọi, Sao Thổ đã là một chủ ..... ...xem thêm

Th9. 20, 2020 — Đây hình ảnh mới nhất của sao Mộc, chụp bởi Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA vào ngày 25 Tháng 8 năm 2020, đã bị ..... ...xem thêm

Th9. 20, 2020 — Trong hình minh họa này, WD 1856b, một hành tinh tiềm năng có kích thước bằng sao Mộc, quay quanh ngôi sao lùn trắng mờ của nó ..... ...xem thêm

Th9. 14, 2020 — Một hành tinh được quan sát đi qua phía trước, hoặc quá cảnh, một ngôi sao khối lượng thấp đã được xác định là có kích ..... ...xem thêm

Th9. 10, 2020 — Nguyên tử hydro, với một proton đơn lẻ được quay quanh bởi một electron, được cho là vật chất đơn giản nhất hiện có. Tuy ..... ...xem thêm

Th9. 03, 2020 — Bản đồ nâng cao của hematit (màu đỏ) trên Mặt trăng sử dụng phép chiếu hình cầu (chỉ ở gần). (Nguồn ảnh: Shuai ..... ...xem thêm