Chính sách bản quyền

Nội dung Vutru.tv được bảo vệ bởi bản quyền theo cả luật pháp Việt Nam và nước ngoài bởi cả Vutru.tv và nhà cung cấp nội dung. Tiêu đề cho nội dung của Vutru.tv và các trang web liên kết Vutru.tv vẫn thuộc về Vutru.tv, các chi nhánh, nguồn và / hoặc người cấp phép của nó. Bất kỳ việc sử dụng nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Vutru.tv. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây được dành cho Vutru.tv, nhà cung cấp nội dung và nhà cấp phép của nó.

Tất cả nội dung trên Vutru.tv và các trang web liên kết – bao gồm, nhưng không giới hạn ở trang chủ, tiêu đề tin tức và tóm tắt, bài viết, hình ảnh, video và mã hóa máy tính – được bảo vệ bởi bản quyền của Vutru.tv hoặc người đóng góp, người cấp phép , đối tác và nhà tài trợ. Không ai có thể sao chép bất kỳ tài liệu nào trong số này, dưới dạng in hoặc điện tử, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu trừ khi được nêu chi tiết dưới đây.

Quyền

Nếu bạn là biên tập viên, nhà sản xuất hoặc quản trị trang web của một trang web hoặc blog muốn đưa tiêu đề của Vutru.tv và, tùy ý, tóm tắt trên trang web của bạn, bạn có thể tự do sao chép các tiêu đề và tóm tắt của chúng tôi từ các câu chuyện trong “Câu chuyện hàng đầu hôm nay”, “Gần đây Câu chuyện, “hoặc từ” Phần tin tức “và tài liệu lưu trữ của chúng tôi (về cơ bản, từ bất kỳ câu chuyện nào có” / phát hành / “trong đường dẫn URL của họ) – miễn là bạn bao gồm các liên kết phù hợp đến các bài viết tương ứng trên máy chủ web của Vutru.tv và đề cập Vutru.tv là nguồn gốc của các liên kết này (và, tùy chọn, nguồn phát hành tin tức ban đầu). Bạn đồng ý sử dụng một liên kết chức năng đến toàn bộ câu chuyện trên trang web Vutru.tv sẽ hiển thị toàn bộ nội dung ngay lập tức (ví dụ: không có trang nhảy hoặc các trang trung gian hoặc trung gian khác). Bạn cũng đồng ý không đóng khung hoặc kiểm soát cửa sổ trình duyệt (nếu có) trong đó nội dung của chúng tôi mở, bao gồm giới hạn kích thước hoặc vị trí của cửa sổ đó. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nội dung Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vutru.tv, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nội dung Khoa học hàng ngày trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nội dung Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vutru.tv, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nội dung Vutru.tv trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Bạn đồng ý không liên kết bất kỳ nội dung Khoa học hàng ngày nào với bất kỳ nội dung nào có thể gây tổn hại đến uy tín của Vutru.tv, các trang web liên kết, tác giả, nhân viên, cộng tác viên hoặc đối tác của nó. Không giới hạn ở trên, bạn không được sử dụng nội dung Khoa học hàng ngày trên bất kỳ trang web nào hiển thị tài liệu khiêu dâm, khai thác trẻ em, cung cấp hướng dẫn hoặc khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào gây hiểu lầm, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Một ví dụ về một tiêu đề và liên kết được bao gồm có thể trông giống như thế này:

Tiêu đề: MR Showalter, I. de Pater, JJ Lissauer, RS Pháp. Mặt trăng bên trong thứ bảy của sao Hải Vương . Thiên nhiên , 2019; 566 (7744): 350 DOI: 10.1038 / s41586-019-0909-9

Quyền cũng được cấp để đặt các tiêu đề và tóm tắt được liên kết của Vutru.tv trên trang web của bạn thông qua việc sử dụng nguồn cấp RSS có sẵn thông qua liên kết này: RSS Feed . Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng nhiều nội dung hơn những gì được cung cấp thông qua nguồn cấp dữ liệu RSS. Xem Điều khoản Sử dụng RSS của trên của chúng tôi Điều khoản sử dụng trang để biết chi tiết.

Xin lưu ý rằng một số bài báo của Vutru.tv được điều chỉnh từ các bản tin do các tổ chức tương ứng của họ phát hành. Những bản phát hành này dành cho các nhà báo và các thành viên khác của công chúng. Nếu bạn muốn trích dẫn từ bất kỳ phần nào của bài viết này, chúng tôi khuyên bạn nên ghi nhận tổ chức phát hành là nguồn gốc của bản tin, ngoài việc đề cập đến Vutru.tv như là nguồn của bất kỳ liên kết nào đến bài viết tương ứng trên máy chủ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nội dung Wikipedia được điều chỉnh bởi Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (xem trang Wikipedia: Bản quyền để biết chi tiết). Các thuật ngữ duy nhất áp dụng cho các bài viết Wikipedia là những điều khoản được chỉ định trong Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Nội dung Wikipedia được xác định như vậy trên trang mà nó xuất hiện.

Loại trừ

Quyền thường không được cấp để sao chép bất kỳ thuật toán máy tính hoặc bất kỳ nội dung nào trong “Tin tức mới nhất”, “Trung tâm sức khỏe”, “Từ điển bách khoa”, “Video”, “Cửa hàng khoa học”, Nhà chăm sóc cũng như bất kỳ bản nhạc nào ảnh, đồ họa hoặc bất kỳ nội dung hoặc hệ thống máy tính nào khác không được nêu chi tiết cụ thể theo “Quyền” ở trên. Xin lưu ý rằng Vutru.tv và các trang web liên kết của nó có thể sử dụng nội dung được cấp phép từ bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau: United Press International, Healthology, Roo Media, Mediwire, Amazon và CareerBuilder). Nội dung của bên thứ ba như vậy phải tuân theo các hạn chế bản quyền riêng của họ, tùy thuộc vào chủ bản quyền.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu hàng ngày của Khoa học Khoa học có nghĩa là tất cả các tên, nhãn hiệu, nhãn hiệu, logo, thiết kế, trang phục thương mại, khẩu hiệu và các chỉ định khác Khoa học hàng ngày, Tin tức hàng ngày và Thời tiết sử dụng hàng ngày liên quan đến các Trang web này. Bạn thừa nhận các quyền của Vutru.tv trong Vutru.tv Trademarks và đồng ý rằng bất kỳ việc sử dụng Nhãn hiệu Khoa học hàng ngày nào của bạn sẽ mang lại lợi ích duy nhất cho Vutru.tv. Bạn đồng ý không kết hợp bất kỳ Nhãn hiệu Khoa học hàng ngày nào vào nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên công ty, địa chỉ Internet, tên miền hoặc bất kỳ chỉ định tương tự nào khác để sử dụng trên hoặc liên quan đến máy tính hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc công nghệ liên quan đến Internet.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi .